Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató
amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.


1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
– a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
– a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
– az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
– Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
– a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
– megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
– Társaságunk az Ön személyes adatait
– az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
– egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
– illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése,fejlesztése és biztonsága.


2. Kik vagyunk?
Vállalkozó / Vállalkozás neve /Tulajdonos neve: Szakál-Szabó Szandra Ibolya
Székhely 1025 Budapest Zöldlomb utca 44. 1. ajtó
Weboldal https://szakalszaboszandra.hu/
Postacím 1025 Budapest Zöldlomb utca 44. 1. ajtó
E-mail cím hello@szakalszaboszandra.hu
Adószám 45710849-1-41


Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére


Társaságunk tárhely szolgáltatója: Tárhelyszolgáltató neve Tárhelypark Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Tárhelyszolgáltató honlapja https://tarhelypark.hu/
Tárhelyszolgáltató email címe: info@tarhelypark.hu

Az általunk kezelt adatok:

Honlap látogatása

Regisztáció a honlapon

Hírlevél szolgáltatás

Direkt marketing szolgáltatás

Ügyintézés, panasz


A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.
A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes
adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a hello@szakalszaboszandra.hu e-mail, illetve
postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.


3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és
használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket
visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az
Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az
Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

6. oldal
Milyen sütiket alkalmazunk?
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga
https://szakalszab
oszandra.hu/
Regisztrálja az egyedi azonosítót,
amely statisztikai adatokat generál
arra nézve, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.
2 év HTTP
_gat
https://szakalszab
oszandra.hu/
A Google Analytics által használt
thottle request szerinti arányt tárolja. Session HTTP
_gid
https://szakalszab
oszandra.hu/
Regisztrálja az egyedi azonosítót,
amely statisztikai adatokat generál
arra nézve, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.
Session HTTP
_fbp
https://szakalszab
oszandra.hu/
3 hónap HTTP
fr
facebook.com
Used to send data to Google
Analytics about the visitor’s device
and behaviour. Tracks the visitor
across devices and marketing
channels.
3 hónap HTTP
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat


4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan
ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen,
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
7. oldal
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 a regisztráció törlésével,
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy
felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is
kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink
bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve –
szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető
eljárás lefolytatásának időtartama alatt.


5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing
regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka
egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait
marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az
Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklámés egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet
továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is
megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt
marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük
egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van?
Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások
esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre
jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.
8. oldal
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai
okokból 15 napos határidővel vállaljuk.
6. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?
Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön
szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a
honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.
7. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne
használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További
információ a 2. pontban található.
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és
munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett –
jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint
biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen
egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő
védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és
vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten
keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá
9. oldal
tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes
felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat
tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze
meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.


8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott
adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységükről,
10. oldal
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk
meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már
megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt
esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat
illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve
akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és
a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha
elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
11. oldal
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is
fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.


9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – (Info tv.)
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grtv.)
10. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
közzététele a:
https://szakalszaboszandra.hu/
weboldalon történik.
2023. 07. 25.